Aktualności - M. Katowice

Pomnik Grunwaldzki w Żywcu

12.11.2005
0 0 0 0
M. Katowice

Po ponad 60 latach na swoje miejsce powrócił zniszczony przez Niemców pomnik Grunwaldzki w Żywcu. W uroczystościach wzieli udział działacze Okręgu Śląskiego Ligi Polskich Rodzin.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Katedralnym Narodzenia NMP. Sprawowana była ona w intencji Ojczyzny oraz żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Oddziału "Bartek" w 59 rocznicę ich tragicznej śmierci.
Po zakończeniu nabożeństwa nastąpiło uroczyste poświęcenie oraz odsłonięcie odbudowanego pomnika upamiętniającego zwycięstwo w bitwie pod Grunawaldem.
Dzieje żywieckiego Pomnika Grunwaldzkiego mają ścisły związek się z historia miasta i kraju. W 1910 roku mieszkańcy Żywca postanowili uczcić rocznicę 500 - lecia Bitwy pod Grunwaldem budując Pomnik Grunwaldzki . Na czele komitetu budowy pomnika stanął inż. Mieczysław Marek. Do zbiórki na ten cel włączyło się całe społeczeństwo oraz ówczesne organizacje (np. Towarzystwa Sokół i Strzelec). Projekt pomnika i plany szczegółowe oraz orła wykonał bezinteresownie artysta malarz Witold Florkiewicz z Krakowa. Budowę cokołu nadzorował Roman Błasiak, a roboty kamieniarskie wykonał Maciej Nawratil z Żywca. Kamień węgielny pod pomnik poświęcił w dniu 29 maja 1910 roku proboszcz ks. Jan Satke. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 15 lipca w asyście licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i powiatu. W 1939 roku po wkroczeniu do miasta oddziałów hitlerowskich Pomnik Grunwaldzki został zburzony. Obecnie pomnik został pieczołowicie odbudowany według projekt z 1910 roku.


Autor: Robert Kulawiak